Thursday, September 19, 2019
Home > MEDIA > Tháng 5/2018, phỏng vấn HT. Thích Không Tánh
MEDIA

Tháng 5/2018, phỏng vấn HT. Thích Không Tánh

Từ ngôi chùa nhỏ, đang tá túc tại Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất, thành viên của Hội đồng Liên tôn Quốc Nội bày tỏ vài suy nghĩ về đạo pháp, đất nước, dân tộc, niềm tin.

Đặc biệt, ngài nói thêm về tình hình tự do tín ngưỡng ở VN, ngay sau khi nhà nước Việt Nam ban hành Luật tôn giáo và tín ngưỡng vào năm 2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *