Home > MEDIA > Thầy tôi – thiền ca Làng Ca
MEDIA

Thầy tôi – thiền ca Làng Ca

Tăng thân Làng Mai đổi lời, dựa theo bài “Bà tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến;

Trình bày: Thầy Mãn Tuệ, sư cô Thệ Nghiêm, sư cô Đài Nghiêm và sư cô Ân Nghiêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *