Tuesday, January 28, 2020
Home > MEDIA > Tóm tắt nhanh lịch sử hình thành nước Việt
MEDIA

Tóm tắt nhanh lịch sử hình thành nước Việt

Sơ lược quá trình phát triển lãnh thổ Việt Nam trong vòng chưa đầy 3 phút

(Theo Fanpage Nghiên cứu lịch sử)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *