Home > MEDIA > Từ Bi và vai trò của phụ nữ
MEDIA

Từ Bi và vai trò của phụ nữ

“Từ Bi và vai trò của phụ nữ”, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ trong việc nâng cao giá trị con người, trong buổi gặp gỡ với nhóm phụ nữ tại trụ xứ của Ngài ở Dharamsala ngày 9/3/18. Sự hóm hỉnh và gần gũi của ngài thể hiện rõ qua video này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *