Friday, November 22, 2019
Home > MEDIA > Vì đâu vô pháp và bạo lực trong xã hội Việt Nam?
MEDIA

Vì đâu vô pháp và bạo lực trong xã hội Việt Nam?

Vì sao bạo lực gia tăng trong xã hội và người dân thì không coi trọng luật pháp? Mời quý vị nghe qua ý kiến một người trẻ đang sống ngay trong chế độ CS, tại Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *