Sunday, September 22, 2019
Home > NGOÀI CỬA SỔ > Luật sư Dư Văn Sinh: Pháp Luân Công thiên cổ kỳ oan
NGOÀI CỬA SỔ

Luật sư Dư Văn Sinh: Pháp Luân Công thiên cổ kỳ oan

Luật sư Dư Văn Sinh

Ngày 13/9/2016, tại toà án, luật sư nhân quyền Trung Quốc Dư Văn Sinh đã biện hộ vô tội cho người tập Pháp Luân Công là anh Chu Hướng Dương ở Thiên Tân.

Chu Hướng Dương là một trong 60 kỹ sư định giá dự án đầu tiên của Trung Quốc. Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ phát động bức hại Pháp Luân Công. Chu Hướng Dương vì đến quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện hoà bình hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mà bị bắt giam một năm rưỡi. Trong thời gian chịu tra tấn, máu của anh đã vương khắp nơi trên tường nhà tù. Ngày 31/5/2003, Chu Hướng Dương bị kết án phi pháp 9 năm tù; tháng 11 năm 2016, lại bị kết án phi pháp 7 năm tù. Tại trại lao động cưỡng bức Song Khẩu ở Thiên Tân (hiện đã đóng cửa) và nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân (ban đầu là nhà tù Cảng Bắc), anh chịu đủ các loại hình thức tra tấn: bị còng xuống nền nhà, bị sốc điện thâu đêm, bị cấm ngủ 30 ngày liền, biệt giam, bức thực…, nhưng vẫn kiên cường bất khuất.

Điều 36 Hiến Pháp Trung Quốc quy định: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng.

Trung Quốc đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay giống như hạo kiếp 10 năm thời “Đại Cách mạng Văn hoá“, có thể vận động chính trị bức hại mà không màng đến pháp luật và sự thật, ông Giang Trạch Dân đã dùng mệnh lệnh và ý chí phi pháp của cá nhân mà gán tội cho người khác.

Ông nói: “Tại Trung Quốc, không một bộ luật nào trao cho nguyên thủ quốc gia và tòa án tối cao quyền được nhận định một tổ chức nào đó có phải là tà giáo hay không. Bởi vậy, bất luận là lời nói của Giang Trạch Dân hay là thông báo của toà án tối cao, đều không được trao quyền hợp pháp.”

“Sai lầm đã rõ ràng, nghiêm trọng, gây hoạ lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lâu dài, số lượng người vô tội bị liên lụy rất lớn, chỉ e là tội lớn nhất từ trước đến nay!”

Năm 2017, ông Dư Văn Sinh từng nói: “Trong cuộc bức hại này, những người tập Pháp Luân Công lại thực sự hành được chân, thiện, nhẫn. Trong suốt 17 năm bị vu khống và đàn áp đã hướng đến nhân loại mà thể hiện chân thực bản thân họ, đã nhận được sự tiếp nhận và tán dương ở nhiều quốc gia. Trong 17 năm tới nay chưa từng lấy hung bạo chống hung bạo, lấy oán báo oán. Toàn quốc không phát sinh sự kiện nào liên quan đến việc người tập Pháp Luân Công vì chịu bức hại và bất công mà sử dụng bạo lực hoặc thủ đoạn phi pháp để kêu oan rửa nhục.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *