Friday, November 15, 2019
Home > NGOÀI CỬA SỔ > Trung Quốc nói biến cố Thiên An Môn ‘là chính sách đúng’
NGOÀI CỬA SỔ

Trung Quốc nói biến cố Thiên An Môn ‘là chính sách đúng’

Hình tư liệu ngày 2/6/1989

Một quan chức cao cấp của Trung Quốc lên tiếng biện hộ cho đàn áp Thiên An Môn 1989, trong một bình luận hiếm hoi.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Mùa xuân 1989, sinh viên và công nhân chiếm Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Nhiều người đã chết trong cuộc đàn áp đẫm máu ngày 3 và 4/6 của chính phủ cộng sản.

Việc tường thuật về sự kiện này bị kiểm duyệt chặt ở Trung Quốc.

Trả lời một câu hỏi của khán giả ở Singapore, bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nói:

“Vụ việc đó là sự hỗn loạn chính trị, và chính phủ trung ương có biện pháp ngừng sự hỗn loạn, đó là chính sách đúng.”

“30 năm đã chứng tỏ Trung Quốc đi qua các đổi thay to lớn.”

Ông Ngụy Phượng Hòa nói do hành động khi đó, mà Trung Quốc “đã có ổn định và phát triển”.

Chính phủ Trung Quốc chưa khi nào cho hay bao nhiêu người biểu tình bị giết, mặc dù có ước đoán từ hàng trăm tới hàng ngàn.

(Theo BBC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *