Friday, February 22, 2019

NHÀ NAM BLOG

Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi dân Tây Tạng đoàn kết nhân kỉ niệm 60 năm tị nạn

Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi người dân của ông tiếp tục đoàn kết vào lúc cộng đồng người Tây Tạng tề tựu vào ngày thứ Bảy tại một thành phố nhỏ trên đồi kỉ niệm 60 năm tị nạn chính trị ở Ấn Độ - mặc dù chỉ

Xem tiếp...

Tính nhân bản trong các bài học quốc văn bậc tiểu học của nền giáo dục Miền Nam Việt Nam trước 1975

Muc đích của bài viết nầy nêu lên những nét nhân bản của chương trình môn quốc văn bậc tiểu học của nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa trước 1975. Rất tiếc, sau biến cố 30 tháng 4, năm 1975, nhà cầm quyền ra lịnh tiêu hủy các loại

Xem tiếp...