Home > chiến tranh
TAO ĐÀN

Lão gù ở ngã ba sông

Truyện ngắn Trên một doi đất, nơi hai nhánh sông gặp nhau có một lão gù sống bằng nghề câu tôm. Người ta không biết tuổi lão dù có thể đoán rằng lão chưa hẳn là đã già lắm. Con trai duy nhất của lão vừa mới vào đại học.

Xem tiếp...