Home > đàm ngọc tuyên
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Bắt cóc dân rồi biệt giam, người vợ đã khụy ngã khi C.A cho gặp lại chồng với thân thể tiều tụy, suy nhược.

(Chú thích ảnh: Hàng trên, từ trái qua: Đỗ Thế Hóa, Đoàn Thị Hồng, Đặng Văn CươngHàng dưới, từ trái qua: Hoàng Thị Thu Vang, Trần Thanh Phương, Ngô Văn Dũng) (Nhà Nam Media) Câu chuyện mà cộng tác viên của Nhà Nam Media tường thuật gởi đến quý vị

Xem tiếp...