Thursday, October 17, 2019
Home > đần áp (Page 2)
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Cái ác hợp pháp

(Nhà Nam Media) Trong một tweet của Hoàng Chí Phong gần đây, anh gửi lên một tấm ảnh về lực lượng trấn áp mặc áo đen, có chỉ dấu riêng. Đây là lực lượng bị nhiều người Hồng Kông thắc mắc vì đó là những người đánh đập người biểu

Xem tiếp...