Home > đêm ngước nhìn nhau
MEDIA

Đêm ngước nhìn nhau

Một ca khúc của nhac sĩ Tuấn Khanh nhân sự biến cố ở Đồng Tâm https://youtu.be/1m9Eg3AIsM0 Đêm qua ngước nhìn nhau Sao không thấy mặt người Đêm nuốt lệ nghe lời trăn trối Tôi mơ dáng thanh bình Soi sáng cho phận người Thương ai đang tội tình Thương ai

Xem tiếp...