Saturday, January 18, 2020
Home > Đoàn Thị Hương
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Thích nhận vơ

Tôi còn nhớ như in vào ngày 01-10-2010, Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long được khai mạc tại Hà Nội. Trong diễn văn khai mạc, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam, bí thư thành ủy Hà Nội lúc đó, sau

Xem tiếp...