Tuesday, December 10, 2019
Home > dựng lại người
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Dựng lại nhà

Chúng ta, như một đàn bò già, còm cõi trơ xương trên đồng cỏ cháy, ngơ ngác khi mọi sự đều trơ khấc, tan hoang. Những gông ách từ lòng tham lam và dối trá đè nặng trên cổ. Nhưng tất cả đều lặng im, mắt ươn chịu đựng, như

Xem tiếp...