Saturday, January 18, 2020
Home > formosa
MEDIA

Ba năm sau thảm họa Formosa

“Mọi thứ ổn rồi, không có vấn đề chi nữa cả. Ngư dân đi biển trở lại bình thường. Nói chung là mọi thứ trở lại bình thường rồi.” Một viên chức Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũng khẳng định với RFA trong cùng ngày: “Bây

Xem tiếp...