Saturday, January 25, 2020
Home > gạc ma
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Tự trói xin hàng

Ngày 14/03/1988, trên bãi đá ngầm Gạc Ma, xảy ra cuộc tranh chấp gữa Trung Quốc và Việt nam. Cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sỹ cầm súng chôn chân trong nước biển đứng giữ đảo. Tàu khu trục Trung Quốc cho súng máy bắn xả vào chác chiến

Xem tiếp...