Friday, November 22, 2019
Home > Hong Kong
TAO ĐÀN

Em

Em!Ở Hồng Kông lửa đã cháy trên sân trường đại họcMáu của lũ trẻ đã đầm đìa trên những gương mặt tự doNhiều thanh thiếu niên đã bị đánh đập, thủ tiêu và ép chết...Nhiều đứa trẻ viết chúc thư trước khi nghe người lớn dặn dò Em xót lắm

Xem tiếp...