Tuesday, December 10, 2019
Home > kế hoạch
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Khi ta cần từ bỏ

Trong xã hội hiện nay, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, bất chấp những khó khăn phát sinh, là một trong những phẩm chất được đánh giá khá cao. Chính vì vậy, việc bỏ ngang các dự án, thoát khỏi các công việc không đi tới đâu,

Xem tiếp...