Saturday, December 7, 2019
Home > kim trọng
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Mối tình Kim Trọng

Mối tình Kim Trọng Không, “Mối tình Kim Trọng” không phải viết về chàng thư sinh “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” [1] trong truyện Kiều, dù đôi lúc người viết có mượn ý của cụ Tiên Điền để nói về… chuyện khác. Ngoài giá trị triết lý

Xem tiếp...