Home > Ksor Duk
MEDIA

Nghe Chìm Dần, với tiếng hát Ksor Duk

https://youtu.be/e-5kNKEWlDw Ksor Duk là tiếng hát đoạt giải Âm nhạc Tự Do 2017, Viet Song Contest, dành cho người Việt toàn cầu, tổ chức tại Sydney, Úc Châu. Đêm ở cao nguyên, tự nhiên muốn nghe một tiếng hát, nên đòi Ksor Duk hát một cái gì đó không bê

Xem tiếp...