Thursday, September 19, 2019
Home > lê văn sơn
STATUS CỦA HÔM NAY

Những bông hồng cho đời

Từ trong trại tù khắc nghiệt, những bông hồng tươi rói được gửi ra cho những người bên ngoài nhà tù lớn là một sáng kiến tuyệt vời. Nó được chính tay, chính tâm hồn tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa vun trồng, chăm bón, biểu hiện một sức

Xem tiếp...