Wednesday, November 13, 2019
Home > malaysia (Page 4)
NGOÀI CỬA SỔ

Malaysia nhắc lại ý muốn hủy 22 tỷ đô la hợp đồng với Trung Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ( trái ) và thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed tại Putrajaya ngày 01/08/2018.Reuters Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ công du Trung Quốc kể từ thứ Sáu17/08/2018. Một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự sẽ là yêu cầu đàm phán lại

Xem tiếp...