Thursday, December 12, 2019
Home > Mậu thân
CẢO THƠM LẦN GIỞ

Đi nhận xác Thầy – Tác giả: BS. Tôn Thất Sang

[caption id="attachment_567" align="aligncenter" width="300"] Ảnh các Bác sĩ Đức nạn nhân của Việt Cộng năm 1968[/caption] [caption id="attachment_568" align="aligncenter" width="300"] Giáo Sư – BS. Günther Krainick và Phu Nhân[/caption] [caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="300"] Bia tưởng niệm các GS, BS Krainick, Raymund Disher và ALois Altekoester như trong hình đã bị

Xem tiếp...
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Tại sao tôi bị giết?

Đã định bụng không viết thêm gì về sự kiện Mậu Thân thì hôm nay đọc được bức thư của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường gửi ông Nguyễn Quang Lập cậy đăng. Việc ông Tường có mặt ở Huế hay không thật ra không quan trọng. Ông có mặt hay

Xem tiếp...