Home > mộ phần
TRÀ QUÁN

Hoang phế mộ Trương Minh Giảng

Bên cạnh những ngôi mộ của các danh thần triều Nguyễn ở Sài Gòn được chăm sóc thờ cúng, cũng có những ngôi mộ đang trở thành phế tích, mà mộ của danh thần Trương Minh Giảng là một điển hình. Từ nhiều nguồn tư liệu, chúng tôi biết được

Xem tiếp...