Saturday, December 7, 2019
Home > nắng lên rồi
TAO ĐÀN

Thơ Bảo Giang: Nắng lên rồi

Nắng lên rồi,Hãy reo vang,Thuyền của Ta thuộc về chúng ta.Nắng lên rồi, chiếu trên ngàn,Theo thời gian, ta hãy cùng vui lên.Nhớ cho rằng,Tình quê hương,Cờ quê hương vẫn ngàn đời tung bay.Hãy vui lên,Hãy vui lên,Hãy reo vui, reo theo tiếng gọi của non sông. Toàn dân hỡi,

Xem tiếp...