Friday, February 22, 2019
Home > nga
TRÀ QUÁN

Ông Trọng đi Nga bàn gì?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Sochi ngày 25/11/2014. Với mục tiêu “làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược”, chuyến đi thăm Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 5/9 có thể

Xem tiếp...