Wednesday, January 22, 2020
Home > Ngô đình Diệm và con đường dang dở
CẢO THƠM LẦN GIỞ

Lịch sử Việt Nam :TT Ngô đình Diệm và con đường dang dở (phần 2)

Từ trước, có nhiều người, nhiều nguồn tin vẫn cho rằng Hoa Kỳ đưa ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng. Điều này, không phải như thế. Trái lại, chính cựu hoàng Bảo Đại đã chọn ông Ngô Đình Diệm, và khẩn khoản mời ông về nước chấp chánh. Câu chuyện như sau: - “Tôi kính

Xem tiếp...