Wednesday, November 13, 2019
Home > người nghèo
TIN NHÀ NAM

Bòn rút từ người nghèo

Người nghèo ở vùng cao Thanh Hóa bị ém tiền hỗ trợ Theo báo VNN, huyện Quan Sơn - 1 trong 7 huyện nghèo của Thanh Hóa - đang được hưởng nhiều chính sách đầu tư hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng nhiều khoản không đến được tay

Xem tiếp...