Home > nguyễn tấn cư
TAO ĐÀN

Những bài thơ rớt của Cứ

* Người sống bọn mầy đì cho chết Lãng quên rồi phải nhớ đừng quênBiên giới đỏ ngày xưa vang tiếng súngBịt mồm xong giờ mở rộng loa phườn * Kẻ giết người bắt kẻ giết ngườiBọn sát nhân kêu án lũ cuồng sátChúng giải hạn đời nhau qua lá sốBản

Xem tiếp...