Saturday, December 7, 2019
Home > nguyễn viện
TAO ĐÀN

Hồng Kông

Một lần nữa Budapestmột lần nữa Thiên An Môn một lần nữa con người bị lăng nhục Cho dẫu chỉ còn một mắtchúng tôi vẫn đi về phía trướctường minh một sự thậtcho cuộc sống nàyCho dẫu sẽ bị bắtnhưng không ai giữ được chúng tôi trong nhà (tù)thế giới

Xem tiếp...
TAO ĐÀN

30-4 / thơ Nguyễn Viện

  30/4/2018 Cái chết vừa được khai sinh giữa trưa nắng gắt tôi tuyên bố đầu hàng lịch sử thuộc về những con quạ rỉa xác người trên những mái tôn mùa hè linh hồn tôi nướng khúc xương mòn mỏi. Nguyễn Viện

Xem tiếp...