Home > riêng tư
TIN NHÀ NAM

Ảnh thẻ cho nhà mạng

Một trong những nhà mạng tại Việt Nam. Ảnh AFP Nghị định 49  quy định các nhà mạng thông báo cho các thuê bao đến bổ sung thông tin, nếu không thì sẽ bị tạm dừng hoặc ngưng hẳn cung cấp dịch vụ cho người dùng nào không bổ sung

Xem tiếp...