Thursday, December 12, 2019
Home > tập cận bình
Ý TẠI NGÔN NGOẠI

Chinazi là gì?

Trên internet đang tràn ngập hình ảnh, biểu tượng ChinaZi. Chinazi một cách dễ hiểu là ghép hai chữ China và Nazi. Đây không phải là danh từ mới mà bắt nguồn từ tác phẩm ChinaZi của nhà văn Trung Quốc lưu vong Yu Jie xuất bản năm 2018 và

Xem tiếp...