Home > tập cận bình (Page 2)
TRÀ QUÁN

Trung Quốc : Mỗi chương sách giáo khoa phải nhắc đến Tập Cận Bình

Sách của Tập Cận Bình dịch ra nhiều thứ tiếng, được triển lãm tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Thượng Hải ngày 07/11/2018.REUTERS/Aly Song . Libération hôm nay 05/12/2018có bài điều tra mang tựa đề « Cần phải nhắc tới Tập Cận Bình trong mỗi chương sách ». Trong các trường đại học

Xem tiếp...