Friday, November 15, 2019
Home > tây tạng
GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Dấu ấn suốt đời

Cũng giống như không gian, trong thời gian cũng có nguyên tắc toán học thú vị: trí nhớ của bạn càng lưu giữ ít chừng nào thì càng có nhiều khoảng trống vang lên bên trong bạn chừng đấy. Một chuyến đi ngắn có lẽ cũng giống như một căn

Xem tiếp...