Tuesday, January 21, 2020
Home > trương hòa bình
TRÀ QUÁN

Về thân thế Trương Hòa Bình

LTS: như mọi tin đồn, vốn là nguồn gốc của mọi loại tin tức thâm cung rò rỉ, hoặc là dấu hiệu cho những cuộc đấu đá nội bộ đang đến. Nhà Nam không đủ sức kiểm chứng những nguồn tin này, nhưng xin giới thiệu với tính cách tham

Xem tiếp...