Thursday, October 17, 2019
Home > việt nam (Page 43)
NGOÀI CỬA SỔ

Chuyện kể tháng Tư

Người Sài Gòn di tản hôm 29/4/1975. Ảnh AFP Năm 1992, khi những hình ảnh của Việt Nam thiên sử truyền hình (Vietnam: A Television History) đột nhiên được cho phép phát trên truyền hình nhà nước, những ngày đón coi bộ phim tài liệu đó đã trở thành những

Xem tiếp...