Thursday, August 22, 2019
Home > TAO ĐÀN > 30-4 / thơ Nguyễn Viện
TAO ĐÀN

30-4 / thơ Nguyễn Viện

 

30/4/2018

Cái chết vừa được khai sinh
giữa trưa nắng gắt
tôi tuyên bố đầu hàng
lịch sử thuộc về những con quạ
rỉa xác người
trên những mái tôn mùa hè
linh hồn tôi nướng
khúc xương mòn mỏi.

Nguyễn Viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *