Sunday, December 15, 2019
Home > TAO ĐÀN > GIẤC MƠ 30-4 / thơ Bùi Chí Vinh
TAO ĐÀN

GIẤC MƠ 30-4 / thơ Bùi Chí Vinh

Đất nước không có một ngày vui
43 năm thống nhất ngậm ngùi
Miền Nam lúc trước quen hào phóng
Bây giờ co rúm sống cầm hơi

Đất nước chỉ toàn những ngày buồn
Quan lại từ trên xuống bất lương
Dân còng lưng đóng trăm loại thuế
Kiều của Nguyễn Du phải đứng đường

Đất nước chỉ toàn bọn mộng du
Nằm vi-la tưởng tượng chiến khu
Ngồi biệt phủ mơ màng nghị quyết
Tội nghiệp văn chương sớm ở tù

Đất nước vậy là 43 năm
Trịnh Nguyễn phân tranh đất nước nằm
Bao giờ Bắc tiến như Nguyễn Huệ
Nghĩa sĩ Rồng Tiên giết ngoại xâm !

Bùi Chí Vinh

16-4-2018


Tranh: Edvard_Munch (Melancholy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *