Home > TAO ĐÀN > Khúc ngẫu hứng cho trường cũ / ns Hoàng Ngọc Tuấn
TAO ĐÀN

Khúc ngẫu hứng cho trường cũ / ns Hoàng Ngọc Tuấn

“Trở lại thăm University of New England sau 30 năm, mình ngồi trên thảm cỏ xanh tươi, trong những làn gió chiều thu, chơi ngẫu hứng một khúc nhạc, và bồi hồi nhớ lại những ngày xưa nơi trường ấy… ” (Hoàng Ngọc Tuấn)

(video Lê Trung Tự)

Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn, đồng chủ bút trang Tiền Vệ từ năm 2002 đến nay, ông cũng đồng thời là nghệ sĩ trình tấu guitar, diễn viên sân khấu, và kịch tác gia. Từ năm 2004 cho đến nay, là thành viên của Ủy Ban Văn Chương và Lịch Sử, thuộc Hội Đồng Cố Vấn Nghệ Thuật, Bộ Nghệ Thuật New South Wales. Từ năm 2005, ông kiêm nhiệm trách vụ thành viên của Ủy Ban Sách Lược Phát Triển Nghệ Thuật Miền Tây Sydney, cũng thuộc Hội Đồng Cố Vấn Nghệ Thuật, Bộ Nghệ Thuật New South Wales.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *