Home > TAO ĐÀN > Những bài thơ rớt của Cứ
TAO ĐÀN

Những bài thơ rớt của Cứ

*

Người sống bọn mầy đì cho chết 
Lãng quên rồi phải nhớ đừng quên
Biên giới đỏ ngày xưa vang tiếng súng
Bịt mồm xong giờ mở rộng loa phườn

*

Kẻ giết người bắt kẻ giết người
Bọn sát nhân kêu án lũ cuồng sát
Chúng giải hạn đời nhau qua lá số
Bản án nào cũng tụng nam mô

*

Không nhậu sao lòng như lửa cháy
Không rượu sao say hết một chiều
Thời gian tro bụi vùi trong khói 
Ôi dáng xuân ngời trong mắt ai

*

17.2.b.i.ê.n.g.i.ới

Ngã xuống như một giấc mơ buồn
Ai đã giết anh trong ngày hôm qua
Ngã dập xuống như một bụi chuối
Ai đã chặt em trong những ngày ấy

Ngã xuống và ngã xuống
Mắt vẫn còn mở to
Vì sao Đồng chí
bắn tôi
Ngã xuống 
ngã xuống
Vì sao Đồng Chí
Đốn tôi

Đừng hỏi
vì sao
Tao bắn mầy
Vì sao
tao giết mầy
Người anh em

Đừng hỏi 
hãy chết đi
Đừng nhớ
hãy quên đi
đừng la
“tao đã cho mầy
một bài học “

Đừng hỏi 
Đừng 
tiếc thương
Hãy nhớ
Tao
Vẫn là
láng giềng
“TỐT”
Vẫn là
con dao
thọc nách
bên sườn 

Nguyễn Tấn Cứ
(tháng 2/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *