Friday, November 22, 2019
Home > TIN NHÀ NAM > Hội AEDC phản đối Nhà nước CSVN chà đạp pháp luật
TIN NHÀ NAM

Hội AEDC phản đối Nhà nước CSVN chà đạp pháp luật

BrotherHood For Democracy (BFD) 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm Quyền Được Xét Xử Công Bằng cũng như vi phạm luật Công Ước LHQ về chống Tra Tấn, Trừng Phạt hoặc đối xử tàn nhẩn đối với các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ

HAEDC chúng tôi là một tập hợp của những con người yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ . Đồng thời phản đối những bất công vi hiến, lạm quyền của chế độ chủ nghĩa phi Dân Tộc đang tồn tại trên đất nước . Vận động cho Nhân Quyền, Dân Chủ Hóa Đất Nước sớm được thực thi tại Việt Nam, tất cả là đang thực hiện Quyền công dân được hiến định như Quyền tự do biểu đạt và Tự do hội họp. Đồng thời những hành động bắt giữ tùy tiện và giam cầm gần đây là vi phạm các quy định của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Vì những tiêu chí trên mà trong suốt 4 năm qua HAEDC luôn bị đàn áp, khủng bố, cấm cản từ phía nhà cầm quyền việt nam và đã bắt giam một số thành viên từ năm 2015.

Đáng nói hơn là kể từ khi bị bắt cho đến kết thúc điều tra các thành viên đều không được gặp luật sư bào chữa của họ (đã ký hợp đồng bảo trợ pháp lý trước đó), ngược lại phía nhà cầm quyền còn vi phạm về quyền “ Người Bào Chữa “ . Dùng luật sư chỉ định nhầm bưng bít phiên tòa sắp được diễn ra để buộc tội các thành viên của hội như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Cô Lê Thu Hà, Anh Nguyễn Văn Túc và Anh Nguyễn trung Trực.

Riêng Cô Trần Thị Xuân, phía Cơ quan công an điều tra còn ép từ chối (bằng văn bản) sự tham gia của Luật sư đã được gia đình ký hợp đồng . Đây là những lo ngại của Hội và gia đình thành viên về quyền liên lạc kịp thời với luật sư và chuẩn bị biện hộ là một phần thiết yếu của quyền được xét xử công bằng.

Cả hai lo ngại trên đều là những quy định có trong các hiệp ước mà Việt Nam, với tư cách là một quốc gia thành viên, có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, bao gồm Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) . Không chỉ riêng những thành viên của hội mà còn rất nhiều anh chị em Bất Đồng Quan Điểm về tình hình đất nước cũng như chính trị đều bị nhà cầm quyền Việt Nam tước đoạt khi họ bị áp bức, bắc cóc và ghán tội danh.

Thiết nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng mà nhà cầm quyền việt nam sử dụng để Tra tấn và Trừng phạt , Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá của một nước thành viên trong LHQ. Hội Anh EM Dân CHủ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm trong việc cam kết về nhân quyền, chấm dứt ngay hành động vi phạm quyền được xét xử công bằng của các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ .

Đồng thời, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức phong trào người việt trong và ngoài nước lên án việc Chính quyền Việt Nam đang đàn áp với mức độ ngày càng mạnh bạo hơn đối với các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền trong Việt Nam.

Ngày 09 Tháng 03 Năm 2018

 

Đại Diện Hội Anh Em Dân Chủ 
Phát Ngôn Nhân Nguyễn Thúy Quỳnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *