Monday, November 18, 2019
Home > TIN NHÀ NAM > Một sĩ quan lục quân Mỹ, dòng Tôn thất, được bổ nhiệm làm việc ở Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam
TIN NHÀ NAM

Một sĩ quan lục quân Mỹ, dòng Tôn thất, được bổ nhiệm làm việc ở Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam

 

Bộ quốc phòng Hoa Kỳ vừa bổ nhiệm Đại tá Lục quân Hoa Kỳ gốc Việt Tôn Thất Tuấn làm tùy viên quốc phòng Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội Việt Nam thay thế cho Đại tá Lục quân Earnest Lee mãn nhiệm kỳ.

Đại tá Tôn Thất Tuấn định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1977, học Southeastern Oklahoma State University.

– Năm 1986: ông phục vụ trong Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 30, Lữ đoàn 3, Sư đoàn 3 Bộ binh.

– Năm 1989: Sĩ quan Bộ binh, phục vụ tại các đơn vị như: Sư đoàn 101 nhảy dù (101st Airborne Division), Sư đoàn 1 Thiết kỵ (1st Cavalry Division), Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (U.S. Pacific Command), Lực lượng hỗn hợp tìm kiếm tù binh và quân nhân Hoa Kỳ mất tích/Bộ quốc phòng (Defense POW/MIA Accounting Agency) v.v…

Đại tá Tôn Thất Tuấn đã từng phục vụ và chiến đấu tại Kuwait, Iraq và Afghanistan-Pakistan border. Ông được ân thưởng nhiều huy chương cao quý như: Bronze Star Medal, Defense Meritorious Service Medal with 2nd Oak Leaf, Meritorious Service Medal, Department of State Meritorious Honor Award, Ranger Tab, Parachute Badge, Air Assault Badge, and Combat Infantryman Badge. Ông được thăng cấp Đại tá vào năm 2012.

Là dòng họ Tôn Thất, có thể đại tá Tôn Thất Tuấn là dòng dõi hoàng gia, con cháu của vua Nguyễn.

 

Nhà Nam tổng hợp 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *