Sunday, September 22, 2019
Home > TRÀ QUÁN > Bạn nhớ gì, về những ngày cuối tháng 4-1975?
TRÀ QUÁN

Bạn nhớ gì, về những ngày cuối tháng 4-1975?

Một người lính bế một đứa trẻ bị thương sau vụ tấn công bằng tên lửa. Mười bốn người chết và hơn bốn mươi người bị thương trong các vụ tấn công vào Sài Gòn ngày 21 tháng 4 năm 1975 — Hình ảnh của © Jacques Pavlovsky / Sygma / CORBIS

21 Apr 1975, Saigon, South Vietnam — A soldier carries a wounded child after the first rocket attacks announcing the North Vietnamese entry into Saigon. Fourteen died and over forty people were injured in the attacks. — Image by © Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS

Click vào từng ảnh, để xem lớn hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *