Home > TRÀ QUÁN > Ky niệm 60 năm người Tây Tạng nổi dậy đòi độc lập
TRÀ QUÁN

Ky niệm 60 năm người Tây Tạng nổi dậy đòi độc lập

 

Khởi nghĩa Tây Tạng năm 1959 hoặc Cuộc nổi loạn Tây Tạng năm 1959 bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 năm 1959, khi một cuộc nổi loạn diễn ra ở Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ khi Hiệp định 17 điều được ký kết năm 1951[2]. Xung đột đột vũ trang giữa các lực lượng du kích Tây Tạng và Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bắt đầu vào năm 1956 tại các vùng Kham và Amdo, là các vùng đang được thực thi cải cách xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh du kích sau đó lây lan sang các khu vực khác của Tây Tạng và kéo dài đến năm 1962.

Sự kiện này được người Tây Tạng tổ chức kỷ niệm với tên gọi Ngày khởi nghĩa Tây Tạng trong khi chính quyền Tây Tạng sở tại tổ chức trên danh nghĩa Ngày giải phóng nông nô Tây Tạng.
Sau khi bị Trung Cộng đàn áp, Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 phải chạy sang Ấn Độ tị nạn. Từ đó đến nay, Đạt Lai Lạt Ma, cũng như chính phủ Tây Tạng lưu vong, đóng đô ở Dharamsala, bang Himachal Pradesh, phía bắc Ấn Độ.

Chính quyền Bắc Kinh luôn luôn cáo buộc Đạt Lai Lạt Ma là phần tử ly khai nguy hiểm và gây áp lực, phản đối các quốc gia muốn đón tiếp ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *