Monday, December 16, 2019
Home > Uncategorized > Về Giáo sư Chu Hảo
Uncategorized

Về Giáo sư Chu Hảo

Ngày 25/10/2018, Uỷ ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản đã ra kết luận điều tra và yêu cầu thi hành kỷ luật với ông Giáo sư Chu Hảo. Video dưới sẽ khái lược về cuộc đời và đóng góp của Giáo sư Chu Hảo. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *