Wednesday, January 22, 2020
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Bọn “30-4”
STATUS CỦA HÔM NAY

Bọn “30-4”

Không hiểu sao, ký ức của tôi vẫn luôn ám ảnh về buổi trưa 30-4 năm ấy, mỗi năm.
Con đường Trần Quý Cáp, quận 3 đầy quân trang trên mặt đường. Tiếng súng nổ lác đác vẫn còn. Trước các ngôi nhà, nhiều tủ, bàn, đồ đạc có dấu hiệu cờ Mỹ và cờ VNCH bị đẩy ra cửa vì sợ liên lụy.
Nhưng nhớ nhiều là những thành phần bị dân chúng gọi tên một cách khinh miệt là “bọn 30-4”, Mới ngày nào đó còn là bọn hút chích xì ke, ăn cướp, bọn lêu lổng đầu đường xó chợ… nay chộp được cây súng và đeo băng đỏ vào tay, đã nghênh ngang chọn tư thế làm “quân tiếp ứng cho cách mạng”.
Nói trắng ra là bọn cơ hội, bọn thừa nước đục thả câu, Bọn nhân danh. Chúng có súng nhưng không có luật.
Chúng nhanh chóng được sử dụng bởi các cán bộ nằm vùng hay các chính trị viên vừa đến. Và trong lúc hỗn loạn lâm thời ấy, chúng xông thẳng vào nhà nhiều người để cướp tài sản, để đuổi ra, đoạt hay “trưng dụng” nhà cửa.
Người ta thì thào nói, hỏi với nhau “giải phóng đến rồi”…
Chào đất nước hòa bình, 44 năm sau, tôi vẫn còn được nhìn thấy những kẻ cơ hội và nhân danh như vậy. Nhưng giờ thì chúng có súng và có cả luật.


FB Tuấn Khanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *