Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Giải pháp cho lòng “dũng cảm”
STATUS CỦA HÔM NAY

Giải pháp cho lòng “dũng cảm”

ổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 19/1/2018: “Chúng ta phải có dũng khí, chống cho được tệ bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ.” Thể chế cộng sản là môi trường sản sinh ra tham nhũng và lợi ích nhóm.

Tôi chia sẽ cái “dũng khí” của Trọng, nhưng nó là vô nghĩa, phí thời gian và dại dột khi chế độ độc tài vẫn còn tồn tại. Thay vào đó, tôi đề nghị với Trọng hãy mạnh dạn dùng cái “dũng khí” đó để GIẢI THỂ chế độ độc đảng, tổ chức bầu cử tự do, thay thế độc tài bằng chế độ dân chủ đa nguyên, thì mới có thể diệt tham nhũng và lợi ích nhóm một cách hữu hiệu. Đảng cộng sản không còn là một chính đảng nữa, nhưng chỉ là một cái xác khổng lồ, với đám đàn em đông đúc tham lam cố tranh giành quyền lực.

Đảng cộng sản không do nhân dân chọn lựa qua bầu cử tự do nên không có tính chính danh, lại vừa bất tài và bất nhân. Thành tích của đảng là đã kềm kẹp dân tộc bằng bạo lực, mị dân, khiến đất nước tụt hậu bi đát và đạo đức con người bị tha hóa.

Đã thế, đảng còn làm mất đất, mất biển, mất đảo và lệ thuộc hổ nhục quá đáng vào Trung Quốc. Lối thoát duy nhất của đảng cộng sản là sám hối, chấp nhận lỗi lầm, quay trở về với dân tộc và góp tay xây dựng kỉ nguyên dân chủ cho đất nước.

Dân tộc Việt Nam sẽ xét xử công bằng và ghi nhớ những cán bộ đảng viên can đảm từ bỏ lợi ích cá nhân, tham gia cuộc vận động dân chủ hóa đất nước. Vấn đề cần nhất của mọi người yêu mến đất nước Việt Nam là chủ động tìm đến với nhau, cùng chia sẽ tư tưởng và đường lối, để hình thành một lực lượng dân tộc mới, cạnh tranh công bằng với đảng cộng sản trong cuộc bầu cử tự do và tránh cho đất nước khỏi rơi vào tình trạng bạo loạn hậu cộng sản.

Dân chủ hóa đất nước và phản kháng trước bất công không quá khó khăn như nhiều người thường nghĩ. Muốn hay không muốn, không phải là vấn đề của lý luận, nhưng là của ý chí và tình cảm. Nếu bạn thực sự mong muốn con cháu được sống trong một xã hội an toàn, bao dung, nhân ái, “thượng tôn pháp luật”, thì đừng ngại gắn bó bản thân với tương lai chung của Việt Nam.

 

Mai V Phạm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *