Wednesday, October 16, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Giáo sư XHCN và ăn cắp tri thức
STATUS CỦA HÔM NAY

Giáo sư XHCN và ăn cắp tri thức

Đặng Công Tráng, người vừa được (cái gọi là) “Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước” công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, đã bị lật tẩy là sao chép luận án tiến sĩ của người khác để làm luận văn thạc sĩ của mình (Tuổi Trẻ 2/3/2018).

Lại thêm một vụ sao chép, nối dài danh sách các “nghệ nhân sao chép” trong làng giáo dục lôi thôi Việt Nam. Phùng Xuân Nhạ, đương kim Bộ trưởng giáo dục, còn sao chép thì huống hồ gì những “giáo sư” và “tiến sĩ” trong bộ máy giáo dục do ông cầm trịch.

Chẳng ra thể thống và liêm sỉ gì cả. Không thể nào ngăn chặn được nạn chôm chỉa trong giáo dục Việt Nam, khi mà sao chép là “chủ trương” của “triết lý giáo dục XHCN”, trong đó các em học trò tiểu học đã được dạy cách sao chép văn mẫu và mặc nhiên chúng cũng được gián tiếp dạy rằng ăn cắp không phải là hành động xấu và chẳng có gì phải mắc cỡ khi thản nhiên chép lại của người khác.

Phải nói là hệ thống giáo dục hiện tại là một bộ máy sao chép khổng lồ, một hệ thống ăn cắp chất xám khổng lồ, một tổ chức vô giáo dục khổng lồ!

 

Mạnh Kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *