Sunday, December 15, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Gieo yêu thương, chúng ta có mầm hy vọng
STATUS CỦA HÔM NAY

Gieo yêu thương, chúng ta có mầm hy vọng

 

Sự khủng hoảng về cảm xúc mà chúng ta chứng kiến trên thế giới ngày nay, là việc phát hiện ra sự tương phản giữa sự bình yên mà chúng ta đang cùng tận hưởng và sự thống khổ của những người đang bị giết hoặc đang bị chết đói ở các vùng khác trên thế giới. Chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến sự bình yên của người khác. Chúng ta cần có ý thức mạnh mẽ rằng tất cả loài người đều thuộc về một cộng đồng. Có bằng chứng rõ ràng là bản chất tự nhiên của con người có tình thương yêu đó cũng là nguồn hy vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *