Saturday, October 19, 2019
Home > STATUS CỦA HÔM NAY > Hãy nhớ tên và gương mặt của họ
STATUS CỦA HÔM NAY

Hãy nhớ tên và gương mặt của họ

Bà Ngô Thị Ánh, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử 06 người yêu nước trong vụ án Luật sư Nguyễn Văn Đài diễn ra ngày 05.4.2018.

Bà Ngô Thị Ánh và hệ thống tòa án chắc chắn sẽ tước quyền được lên tiếng phản biện, tranh tụng của 06 người yêu nước.

Bà Ngô Thị Ánh chắc chắn là người đọc một bản án có sẵn áp đặt đối với 06 người yêu nước.

Theo chủ chương của đảng và tòa án, chắc chắn 06 người yêu nước sẽ bị một mức án rất nặng nề nhằm triệt tiêu lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Bà Ngô Thị Ánh đồng thuận ký tên vào bản án lương tâm dành cho chính mình khi tiếp tay, đồng lõa với cộng sản bán rẻ tổ quốc, kết án người yêu nước.

 

FB Lê Văn Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *